Centru de CONSILIERE şi DEZVOLTARE PERSONALA invita ASOCIATIA CCDU-PHOENIX pentru organizarea urmatorului eveniment:

MODULUL 2


EVALUAREA PRIN TEHNICI PSIHOMETRICE SI TEHNICI PROIECTIVE
COD SEAP-CPV: 80530000-8 – Servicii de formare profesionala (Rev.2)

1 zi – 200 ron pentru studenti/masteranzi/cadre didactice/consiieri pentru dezvoltare personala, consilieri vocationali

– 250 ron pentru psihologii autorizati CPR
10 credite
acordate de Colegiul Psihologilor din România
Comisiile: Psihologie Clinica si Psihologie Educationala si Şcolara
(psihologie educationala, consiliere scolara si vocaționala; psihopedagogie speciala)

Cursul vine in completarea Primului MODUL , eveniment ce se desfasoara in data de 17 MARTIE – BUCURESTI. Detalii puteti gasi la link-ul urmator: https://www.facebook.com/events/409487206143020/

BUCURESTI – 18.MARTIE 2018
CONSTANTA – APRILIE 2018
(Participarea la modulul 1/2 nu este obligatorie/conditionată de participarea si la modulul 1/2.)
(Cursantii doritori sa continue aceasta tematica pot alege să participe și la Modulul 1 axat in principal pe tehnicile cvasi-proiective: TV, P6I, CCSSR și Testul Cuibul – 4 teste proiective bazate pe tehnica povestii desenate; Testul Atomul Social-varianta de lucru pentru individual și varianta pentru grup; Povestile Celtice și Cardurile psihologice- prezentare studii caz; ș.a.)
Ii asteptam cu mare drag pe cei care vor sa afle mai multe tehnici proiective, care fac posibilă cunoașterea personalităţii omului la nivelul profund al fantasmelor şi tendinţelor inconştiente care se reflectă în comportament.
ADRESABILITATE
Cursul se adresează studentilor, masteranzilor, psihologilor clinicieni, consilierilor psihologici, consilierilor scolari, psihoterapeutilor, asistentilor sociali, psihopedagogilor, consilierilor pentru dezvoltare personala, consilierilor vocaționali si oricaror altor persoane interesate de evaluarea clientului in vederea demararii proceselor de dezvoltare personala, de evaluarea clinica necesara inceperii unei terapii cu clientul copil, adolescent si adult. Este un curs potrivit pregatirii celor care au obtinut specializarea/calificarea profesionala Consilier pentru Dezvoltare personala, Consilier Vocational, Consilier pentru Orientarea in Cariera, invatatori, educatoare, tuturor celor interesati de aceste subiecte.

CERTIFICARE
La final, se acorda:

CERTIFICAT AUTORIZAT Colegiul Psihologilor din Romania – cu 10 credite profesionale, pentru psihologii atestati in cadrul CPR pentru comisiile: Psihologie Clinica, Psihoterapie si Psihologie Educationala si Scolara (psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala; psihopedagogie speciala),
DIPLOMĂ SPECIALA de participare la curs de perfectionare profesionala continua, necesar la dosarul personal pentru cadrele didactice,
Studentii care nu sunt inca atestati ca psihologi in cadrul Colegiului Psihologilor din Romania sau studentii de la alte specialitati, vor primi ADEVERINTA de participare 30/60 ore (aplicatia practica ulterioara si cazuistica proprie putand fi folosita ca si certificare de practica) din partea ACCDU – Phoenix.
Ceilalti participanti care sunt absolventi, dar nu sunt atestati ca psihologi in cadrul Colegiului Psihologilor din Romania vor primi DIPLOME DE PARTICIPARE din partea ACCDU – Phoenix.
TEMATICA CURSULUI
1. Evaluarea Complexă Psihodiagnostică şi Psihopedagogică; Protocol de cunoaştere şi caracterizare – ghid de observaţie şi interviu
* prezentarea unui model şi ghid cadru de înregistrare a informaţiilor/rezultatelor şi prezentarea unor tehnici de construire a acestora prin adaptarea la persoana evaluată pentru alcătuirea dosarului clientului:
– Fișa de cosemnare a solicitării de intervenție psihologică/psihopedagogică (evaluare psihologică/asistență sau consiliere psihologică/psihopedagogică primară);
– Fișa de consemnare semne de risc crescut la copii, folosită de specialiștii din instituții;
– Acordul și Contractul Psihologic/Psihopedagogic – modele;
– Fișa Anamnestică pentru copil și Ghidul de completare al acestui tip special de fișă/ Fișa de cunoaștere și caracterizare pentru adolescent și adult/ Fișa de cunoaștere adult;
– Fișă de evaluare pe categorii de vârstă;
– Protocolul de cunoaştere şi caracterizare prin observaţie şi interviu și Ghidul de completare.
2. Incursiune în parcurgerea nivelelor de realizare a unei evaluari: de la interviu, aplicarea şi experimentarea instrumentelor de evaluare, interpretarea rezultatelor şi până la redactarea raportului de evaluare/profilul psihologic/concluziile evaluării.
* Fișa de caracterizare psihopedagogică/ Fișa Psihologică /caracterizarea psihologică – metode, modalităţi şi mijloace utilizate în evaluarea psihologică care vin în sprijinul completării acestora;

* Aplicare de instrumente de evaluare psihologică psihometrice și proiective şi modalitatea de evaluare:

– Teste de evaluare a capacității cognitive împărțite pe instrumente de determinare a aptitudinii cognitive generale ( Scala de evaluare a dezvoltarii psihoindividuale-Evaluarea potențialului de învățare) și instrumente de evaluare și stabilire a coeficientului de inteligență (Q.I)- ca instumente de evaluare psihometrice;

– Testul Goodenough – Aplicarea desenului persoanei umane ca test de inteligență sub forma desenului D.A.M. (,,Draw a man” – testul Omulețului/Persoanei) abordând atât aspectul psihometric al probei (posibilitatea de a determina gradul de dezvoltare în funcție de aptitudinile de a desena o persoană), cât și importanța acestuia în evaluarea psihologică de tip proiectiv;

– Teste de evaluare a temperamentului, ca latură a personalității neschimbabilă dar educabilă;

– Teste de evaluare a nivelului stimei de sine și imaginii de sine;

– Teste de evaluare a competenţei interpersonale şi atitudinale/comportamentale;

– Scala-Harta psihopedagogică a atitudinilor şi comportamentelor;

– Fișă de depistare a tulburărilor de comportament;

– Scala de acceptare a celorlalți;

– T.A.T. Testul de Aperceptie Tematica, sau TAT, ca o trecere de la tehnicile psihometrice de mai sus către cele proiective care urmărește să evalueze modelele de gândire, atitudinile față de sine și față de ceilalți, capacitatea observațională și răspunsurile emoționale ale subiectului la un material structurat.

– C.A.T. Testul Aperceptiei pentru Copii (TAC), este versiunea pentru vârste cuprinse între 3 și 10 ani cunoscutului TAT și vizează investigarea personalității prin intermediul semnificațiilor psihodinamice provenind din interpretarea unor stimuli perceptivi standardizați;

– Fabulele DUSS – un altfel de instrument care ne permite să aducem la lumină bazele ascunse și inconstiente ale anumitor comportamente manifeste, prin intermediul căruia pot fi identificate complexele inconștiente, probleme neexprimate sau manifestate;

– Scale psihometrice de evaluare a unor paliere ale personalității precum: emotivitatea, sociabilitatea, ostilitatea, sinceritatea;

– Testul Lusher – Limbajul culorilor: sau “proiecția cromatică“-stabilirea unui profil psihologic doar prin această tehnică;

– Cardurile psihologice;

– Tehnici de Imagerie mentală- ca modaliăți de evaluare a laturilor personalității.

* aplicaţie practică referitoare la modalitatea de completare pe fiecare dimensiune a fișei psihologice/psihopedagogice a rezultatelor, utilizând limbajul de specialitate.
NOU- modalitate de completare a Modelului de Fișă Psihologică din Anexa 8 a Ordinului nr.1985/1305/5805/2016 emis de MMFPSPV, MS, MENCS.
* întocmirea unui profil psihologic

*redactarea raportului de evaluare, recomandările şi comunicarea rezultatelor, obiectivele terapeutice

* exemple de fişe, rapoarte de evaluare completate, studii de caz.
3. Programul de servicii personalizat – ce este și cum se realizează
* depistarea şi stabilirea în urma evaluării a responsabilităţilor, identificarea resurselor şi a serviciilor disponibile în comunitate
4. Programul de intervenţie terapeutică personalizat – componență și mod de alcătuire
* depistarea şi stabilirea în urma evaluării a nivelului pe toate ariile de dezvoltare, evidenţierea celor deficitare şi stabilirea unor finalităţi educaţionale şi terapeutice.
5. Studii de caz (delimitări conceptuale clinice şi investigative, exemplificare)

COORDONATOR CURS:
Psiholog clinician principal/ Psihoterapeut principal/Supervizor psihologie clinică şi psihopedagogie specială: Comăneanu Maria
Invitat Special: Psiholog Psihoterapeut, Consilier pentru Dezvoltare Personala, Formator: Roxana Rohan

ADRESA SALII DE DESFASURARE IN BUCURESTI
CLINICA MEDICARE
BDUL. FLOREASCA NR. 60 ET. 1
Persoana contact Bucuresti
Comaneanu Maria
Tel. 0734218855
Email. comaneanu_maria@yahoo.com
ADRESA SALII DE DESFASURARE IN CONSTANTA::
CENTRUL DE CONSILIERE SI DEZVOLTARE PERSONALA
CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE ROXANA ROHAN
(in spatele Catedralei)
Str. Revolutiei din 22 decembrie 1989 colt cu Str Cristea Georgescu -(urcand prin spatele Catedralei al doilea colt pe dreapta)
Persoană Contact Constanța
Psihoterapeut, Psihopedagog, Consilier Dezvoltre Personala, Formator:
Roxana Rohan
Tel. 0725 621 662/0744508294
Email. roxana.rohan@yahoo.com
Coordonator curs:

Psiholog specialist Psihologie Speciala Educationala, Consiliere Scolara si Vocationala / Psiholog Clinician/ Formator/Supervizor Psihopedagogie Speciala – Comaneanu Maria
Formator:
Psiholog Psihoterapeut, Consilier pentru Dezvoltare Personala, Formator –
Roxana Rohan