Asociația Centrul de Consiliere și Dezvoltare Personală AvataRo
Vă invită să participați la:
CURS PRACTIC DE LOGOPEDIE: TULBURĂRILE DE PRONUNȚIE DE LA A…….Z
NE INTALNIM ONLINE  pe platforma ZOOM!

Beneficii:
Participând la acest curs veți beneficia de experiența celor peste 15 ani de practică logopedică ai trainerului, veți însuși informații și abilități de identificare a tulburărilor de pronunție având, ulterior, competența de a interveni în scop terapeutic/ recuperator asupra acestor tulburări.
Cursul este interactiv, participanții având acces la studiile de caz ale trainerului, la instrumentele / metodele terapeutice și materialele educative pe care acesta le folosește/recomandă, ceea ce vă va ajuta să vă imbogățiți cunoștințele cu informații teoretice și practice relevante în evaluarea logopedică cât și la trasarea obiectivelor de lucru pe termen scurt si lung prin realizarea unui program de intervenție personalizat. Informația teoretică și aplicațiile practice vor fi prezentate intr-un mod explicit astfel încât să poată fi înțelese chiar și de către persoane care nu au formare în psihologie/psihopedagogie (cadre didactice, părinți, asistenți maternali etc.).
Statistic, categoria tulburărilor de pronunție are cea mai extinsă pondere în contextul tulburărilor de limbaj. Dificultatea constă în emiterea corectă a sunetelor, a cuvintelor, a propozițiilor dar și în înțelegerea enunțurilor celorlalți. Acestea se vor manifesta deopotrivă și în scriere. De aceea, toate categoriile profesionale care lucrează cu copiii (în mod special psihologii, educatorii și învățătorii) trebuie să cunoască în profunzime care sunt principalele probleme de pronunție cu care se pot confrunta copiii, care sunt cauzele lor, cum pot fi prevenite și cum se pot remedia acestea. Cu cât astfel de probleme sunt identificate mai de timpuriu și copilul va fi inclus într-un program de recupere, cu atât evoluția școlară a acestuia va fi mai favorabilă.
Dislalia, rinolalia și disartria au atât caracteristici comune dar și diferențe semnificative, cunoașterea acestora fiind esențială pentru stabilirea unui diagnostic diferențiat, implementarea unui plan de recuperare eficient și emiterea unui prognostic de evoluție cât mai realist.
TEMATICĂ:
1. Mecanismele neurofiziologice și psihologice ale limbajului – elemente teoretice esențiale .
2. Structura/neurofiziologia aparatului fonoarticulator.
3. Profiluri de pronunție a sunetelor vocalice și consonantice (aplicații practice).
4. Analizatorul verbo-auditiv.
5. Tulburări de pronunție: clasificare, forme, diagnostic diferențial: dislalia, rinolalia, disartria.
6. Demersul de evaluare. Tipuri de instrumente /materiale folosite în evaluare (aplicații practice, studii de caz).
7. Demersul de intervenție terapeutică: principii, etape, metode/mijloace, programe terapeutice de intervenție, intocmirea unui proiect de activitate didactică-terapeutică (aplicații practice, studii de caz).
8. Creativitatea logopedului – arta de a improviza diverse activități cu un același material educativ/instrument de lucru cu scopul de a-i mări zona de aplicabilitate.
Cui se adreseaza:
Studenților la psihologie, masteranzilor,psihologilor clinicieni, psihoterapeuților, psihopedagogilor, logopezilor, medicilor pediatri, asistenților maternali/personali, educatorilor, profesorilor din învătământul primar, terapeuților ABA, tuturor persoanelor care prin natura meseriei intervin în actul educational la copii.
Structura cursului: CATE 4 ORE/ ZI
Participanții vor primi Certificate de participare utile la CV, dosarul personal,cadrele didactice vor primi adeverinta necesare la portofoliul personal, iar studenții vor primi adeverință de participare din partea Asociației Centrul de Consiliere si Dezvoltare Personală AvataRo, utilă in programul de practică.
Costul cursului: – 180 lei/persoana, minim 10 persoane.
In pretul cursului sunt incluse: activitatea de training, suportul de curs – mapa electronica,materiale, certificatul de participare.
Informații despre trainer:
Daniela Tudor– Psiholog, drept de libera practica în specialitatea psihopedagogie specială. Licențiat în psihologie, masterat în Terapii și compensare în tulburările de comunicare. Formări continue si specializari in domeniul tulburărilor de limbaj.
Traseu profesional: Logoped în Centre de Recuperare din cadrul DGASPC, membru în echipa Centrului de Consiliere și Asistență a persoanelor cu tulburare de spectru autist, profesor logoped în cadrul CJRAE, CIP Tudor Daniela, formator acreditat ANC.
Statut profesional actual: CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE TUDOR DANIELA – Str. Războieni 14 bis, Tulcea.

DETALII si INSCRIERI la telefon:
Tudor Daniela- 0745187673
Roxana Rohan – 0744508294/ 0725621662
Puteți solicita formularul de inscriere la adresele:
Daniela Tudor : danatudor75@yahoo.com
Roxana Rohan: roxana.rohan@yahoo.com