dezvoltare-modificat

Curs Consilier pentru Dezvoltare Personala – Constanta!

ASOCIAŢIA “CENTRUL DE COMUNICARE ŞI DEZVOLTARE UMANĂ-Phoenix”Organizeaza
CURSUL de CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ
autorizat deAutoritatea Naţională pentru Calificări

Promoție preţ = 850 ron + 100 ron – diploma / persoană

CONSTANȚA – 9 – 11 MARTIE 2018 + Examen pe 11.03.2018

Pentru cei care doresc să parcurgă și cursul FORMATOR se va acorda o reducere de 100 ron.

CONDIȚIE OBLIGATORIE PENTRU ÎNSCRIERE:
STUDII SUPERIOARE finalizate prin examen de licență (indiferent profilul de activitate) (se acceptă adeverința de absolvire).

Este un curs de specializare profesională, care la final, acordă:

• Posibilitatea practicarii ocupatiei de consilier pentru dezvoltare personală în cadrul CABINETULUI TĂU INDIVIDUAL/forma juridică PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ;
• CERTIFICAT DE ABSOLVIRE DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ pentru ocupaţia de Consilier pentru Dezvoltare Personală (cod COR 242324), având antetul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Inovării, Tineretului şi Sportului şi International prin Convenţia de la HAGA.
• Tipul certificatului eliberat:
• !!ATENȚIE!!- Spre deosebire de alte cursuri cu aceeași denumire și cod COR 242324, noi oferim toate CATEGORIILE DE UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ (3 Unităţi de competenţă generale și 4 Unităţi de competenţă specifice) conform Standardului Ocupaţional în vigoare. Acest lucru vă asigură un mai mare câmp de acțiune profesională.

Unităţi de competenţă
1: Organizarea activităţii proprii
2: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
3: Dezvoltarea propriei cariere
4: Crearea spaţiului de interacţiune cu persoanele consiliate
5: Investigarea situaţiilor problemă
6: Explorarea soluţiilor potenţiale ale situaţiilor problemă
7: Consilierea privind modalităţile de dezvoltare personală

Prezentul certificat este însoţit de un Supliment descriptiv în care se regăsesc unităţile de competenţă specifice cursului (în cadrul ACCDU-Phoenix – 7 UC).
Alte Diplome/Certificate pe care ACCDU-Phoenix le poate elibera:
• DIPLOMĂ SPECIALĂ de participare la curs de perfecţionare profesională necesar la dosarul personal pentru cadrele didactice (care solicită);
• Studenţii la master pot primi pe lângă Certificatul de Absolvire și adeverinţe de participare (ce pot fi folosite ca şi certificate de practică, în baza acelor activităţi practice ale cursului) din partea ACCDU – Phoenix.
Cursul de competență profesională este acreditat ANC ( fost CNFPA) şi recunoscut U.E. La finele acestuia participanţii vor primi certificat de absolvire de competenţă profesională pentru ocupaţia de Consilier pentru Dezvoltare Personală (cod COR 242324), având antetul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Inovării, Tineretului şi Sportului şi internațional prin Convenţia de la HAGA.
Costul unui curs de formare, autorizat ANC ( fost CNFPA), se poate deduce din impozitul pe profit / venit conform art. 34 din OG 129/2000, republicată, care prevede că „societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale, unităţile cooperatiste, regiile autonome şi alte instituţii pot efectua cheltuieli”.

TEMATICĂ CURS – extras
o Ce este consilierea pentru dezvoltare personală: definiţie conform standardului ocupaţional ANC, competenţe, cunoştinţe, abilităţi, atitudini/ comportamente, deontologie;
o Autorizarea Cabinetul consilierului de dezvoltare personală: spatiul, dotarea, evidenţa profesională -model registre, contracte, evidenţa contabilă;
o Ce este şi ce nu este consilierul pentru dezvoltare personală;
o Când avem nevoie de consilierul pentru dezvoltare personală;
o Competenţe ANC: amenajarea spaţiului de lucru, stabilirea contactului emotional cu clientul, condiţii de colaborare, investigarea şi identificarea soluţiilor potenţiale la situaţia problemă.
o Modalităţi generale de lucru;
o Comportamentul unui consilier , eficienţa unei consilieri pentru dezvoltare personală;
o Calităţile unui consilier eficient, tiplologii de consilieri şi erori ce pot apare în consilierea pentru dezvoltare personală;
o Tipuri, Modele şi Metode de consiliere pentru dezvoltare personală;
oEvaluarea clientului şi dentificarea situaţiei/situaţiilor de viaţă (numite cnf.ANC problematice) cu care clientul se prezintă la consilerea pentru dezvoltare personală;
o Instrumente de evaluare: standardizate, nestandardizate, de tip A care intră în aria de competenţă a consilierului pentru dezvoltare personală, fişe, modele de contracte, scale, foi de consemnare, liste de întrebări de evaluare a clientului ş.a.;
o Întocmirea concluziilor/raportului evaluării particularităţilor şi caracteristicilor persoanelor consiliate: echilibrul emoţional, volumul şi dinamica verbală, atitudinea, reacţiile la stimuli diverşi etc.;
o Evaluare versus Judecată, Obiectivitate versus Subiectivism;
o Abordarea problemele delimitate: modelul de consiliere RIS, metode de lucru, tehnici de consiliere individuală şi de grup;
o Etapele unui proces de consilere pentru dezvoltare personală;
o Plan general de consiliere pentru dezvoltare personală;
oIntervenţii-Tehnici de lucru cu: desenul, culoarea, mişcarea, sunetele-muzica, povestea-metaforele, emoţiile-sentimentele, stările-dispoziţiile, acţiunile verbale şi non-verbale, gândurile constructive şi gândurile distructive, tehnici de lucru pe relaţia gând-emoţie/sentiment-comportament, tehnici de învăţare, externalizarea problemei, trasarea istoriei problemei, explorarea efectelor problemei, poziţionarea în context, deconstrucţia/demontarea problemei, transformarea informaţiilor negative, elaborarea soluţiilor potenţiale ale situaţiiler problematice: identificarea soluţiilor, crearea de alternative, verificarea sau repoziţionarea în context. ş.a.;
o Criterii de evaluare a succesului consilierii pentru dezvoltare personală;
o Terminarea consilierii şi urmărirea stării clientului;
o Probleme de responsabilitate şi etică. ș.a.

ADRESA SĂLII DE DESFĂŞURARE

CONSTANȚA
CENTRUL DE CONSILIERE SI DEZVOLTARE PERSONALA
CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE ROXANA ROHAN
(in spatele Catedralei) Str. Revolutiei din 22 decembrie 1989 colt cu str. Cristea Georgescu -( urcand prin spatele Catedralei al doilea colt pe dreapta)
Persoană Contact Constanța
Formator Organizator-Psiholog autonom Psihologie Speciala Educaţională, Consilier pentru Dezvoltare Personala/Psihoterapeut/ Formator – Rohan Roxana
Tel. 0725 621 662
Email. roxana.rohan@yahoo.com

Coordonator curs:

Psiholog specialist Psihologie Speciala Educaţională, Consiliere Şcolara şi Vocaţională / Psiholog Clinician/Psihoterapeut specialist/ Formator/Supervizor – Comăneanu Maria

Invitați Speciali: din domeniul activităţii de consiliere şi dezvoltare personală a copiilor şi adolescenţilor, adulţilor, din domeniul resurselor umane şi de personal.

Asociatia “Centrul de Comunicare si Dezvoltare Umana-Phoenix CCDU-PHOENIX” este o organizatie neguvernamentala, persoana romana de drept privat, apolitica, independenta, non-profit, cu un patrimoniu distinct si autonom, sediu si organe de conducere, administratie si control potrivit prevederilor prezentului statut si actului de constituire, in baza Ordonantei de Guvern nr. 26/2000
• – Furnizor de Formare Profesionala autorizat de Colegiul Psihologilor din Romania nr. autorizatie RF-II-119
• – Furnizor de Formare Profesionala autorizat de Autoritatea Nationala a Calificarilor Profesioanale nr. autorizatii: Nr.0008505/40/8544/30.10.2014- 40/10014/16.12.2014
• – Furnizor de Formare Profesionala autorizat de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii OMECTS nr. 5990/16.12.2015

ORGANIZATOR/PERSOANĂ DE CONTACT
ASOCIAŢIA CCDU-PHOENIX:
Comăneanu Maria – 0734. 21 88 55
Email: comaneanu_maria@yahoo.com

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați.
Vă Mulţumim!

Asociaţia CCDU-Phoenix
www.asociatia-phoenix.ro